espai.gif
espai.gif   Llei anti-tabac espai.gif

Barcelona, 13 de juliol de 2006. Des de Pimec portem dos anys treballant intensament per poder facilitar l'adaptació de la Llei 03/98 de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (IIAA), especialment a les Pimes. En aquest temps, la patronal ha intentat implicar a tots els grups parlamentaris en la problemàtica que suposa aquesta normativa per a les empreses, concertant entrevistes amb els diferents grups per plantejar-los solucions.

Fruit d'aquesta tasca, PIMEC i la Sectorial de Turisme PIMEC, a les que pertany la FIHR, manifesten la seva lògica satisfacció per l'aprovació avui en el Parlament de Catalunya de l'ajornament d'un any, fins a l'1 de gener de 2008, per a l'adequació de les activitats classificades en l'annex II.2 de la Llei. Aquest annex és el més representatiu en nombre, ja que afecta a les petites i mitjanes empreses i és l'annex que presenta més problemes d'adequació ja que la competència és municipal.

Per tant, Pimec i la FIHR feliciten a tots els grups parlamentaris per la seva sensibilitat en aquest tema.

En qualsevol cas, aquesta mesura, tan necessària per a la tranquilitat del sector empresarial, ha d'anar acompanyada dels compromisos que es van assolir amb la Conselleria de Medi Ambient, durant la presentació, el passat dia 11 d'abril, del document Propostes Pimes. Prioritats 2006, elaborat per PIMEC.

Els compromisos principals, anunciats per Maria Comellas, Directora General de Qualitat Ambiental, i que ja s'estan desenvolupant, van ser els següents:

1. Modificació de la Llei
2. Establiment d'una línia de crèdits, a través de l'Institut Català de Finances, per facilitar les inversions derivades de les mesures correctores per a l'adequació a aquesta Llei.

D'altra banda, fins que no es modifiqui la Llei, i tenint en compte que la principal problemàtica recau en l'annex II.2, de competència municipal, des de PIMEC s'està impulsant la celebració d'acords de col.laboració amb consells comarcals (el dilluns passat es va signar el primer amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental) o ajuntaments, amb l'objectiu de tractar aquests casos des d'una òptica molt més territorial i efectiva.NOTICIES ANTERIORS

La llei anti-tabac que definitivament entrarà en vigor el proper dia 1 de Gener de 2006, obliga als locals de restauració i d'oci de més de 100 metres quadrats que vulguin disposar de zones on es pugui fumar, a separar físicament aquestes zones de la resta de superfície del local que es trobarà lliure de fum. Quan als locals de menys de 100 m2 de superfície destinada a clients, podran decidir de forma lliure si permeten o no fumar dins el seu establiment, havent-ho d'indicar clarament.

Aquesta obligació de compartimentar físicament es troba degudament definida a la Norma Bàsica de l'Edificació, la qual ens ve a dir que compartimentar significa "construir parets" dins dels locals, el que suposarà haver de transformar radicalment la configuració dels locals, portant a terme reformes substancials a l'establiment, i per tant la obligació d'obtenir llicències d'obres i d'activitats noves. La obtenció d'aquestes llicències es troba sotmesa a importants restriccions urbanístiques i medi-ambientals, presents a la majoria de municipis espanyols i especialment severes en l'àmbit de les activitats recreatives com els bars musicals i les discoteques, doncs la construcció de parets dins aquests tipus de locals es una qüestió que atempta greument contra la seguretat dels usuaris-consumidors que es troben en el seu interior.

Amb l'objectiu d'intentar evitar que s'incorporés aquesta obligació de compartimentar al text definitiu de la llei, FECALON, juntament amb ECO (ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS POR LA CALIDAD DEL OCIO) i d'altres organitzacions empresarials d'arreu d'Espanya, com ara la FIHR, varen iniciar una campanya de recollida de signatures. Aquesta campanya va portar per nom "NO A LOS GUETOS, CONTRA LOS MUROS DEL TABACO". En total es varen distribuir més de 25.000 cartells i 50.000 fulls de signatures com els que podeu veure a la imatge i es varen recollir més de 500.000 signatures a tot Espanya, les quals varen ser presentades davant el Congrés dels Diputats el dia 14 de Desembre, el dia abans de que es votessin les esmenes introduïdes pel Senat. Malgrat les signatures presentades, la obligació de compartimentar físicament ha passat al text definitiu de la llei.

Durant la fase de debat al Senat s'havia introduït una esmena al projecte de llei que permetia disposar de fins a 18 mesos de temps per executar les reformes als locals per separar les zones de fumadors de les de no fumadors. Malauradament, aquesta esmena ha estat finalment rebutjada pel Congrés i per tant s'ha tornat al redactat inicial dels 8 mesos, fet que dificultarà de manera important portar a terme les esmentades obres, ja que serà difícil obtenir els permisos corresponents i executar-los en tant poc temps. Contràriament al que ha passat amb l'anterior, s'ha de celebrar que s'hagi mantingut que l'edat mínima per accedir a les zones de fumadors s'hagi rebaixat de 18 anys a 16 anys, doncs d'altra manera els locals de fumadors es veien obligats a impedir l'entrada a aquelles persones d'entre 16 i 18 anys d'edat malgrat que el Reglament d'espectacles els permetés l'entrada. També hem de destacar que finalment es va aclarir que els locals dedicats a activitats recreatives musicals (bars musicals, discoteques, etc..) de menys de 100 m2 també podran escollir lliurement si permeten fumar o no, doncs de la redacció inicial s'inferia que aquesta facultat només corresponia als locals dedicats a activitats de restauració (bars i restaurants).

En últim lloc hem de lamentar però que s'hagi mantingut la responsabilitat dels empresaris en cas de que algú encengui una cigarreta en una zona o local on estigui prohibit fumar.

Sens perjudici del què s'ha exposat, creiem que les solucions imposades per la llei, al ser inassolibles, no seran eficaces i per això apostem més per aplicar els avenços tecnològics i les campanyes de conscienciació, i d'aquí que s'endegués aquesta campanya.

Malgrat el resultat final de moltes de les esmenes proposades, no podem deixar d'agrair als grups parlamentaris de Convergència i Unió i Partit Popular la seva col.laboració i suport a l'hora d'introduir en les seves esmenes les propostes que se'ls ha fet arribar. Tampoc volem deixar de donar les gràcies al Secretari General de Turisme, secretaria depenent del Ministeri d?indústria.

Finalment felicitar de manera molt especial la proposta per part del Grup de Convergència i Unió a que en els Ajuntaments governats per ells, no es cobrin impostos d'obra pel fet d'adequar els locals per fer zones de fumadors. Aquesta acció, va ser proposada per FECALON a diversos dirigents de CiU, i reiterem el nostre agraïment, entès i anunciat amb tanta celeritat.

Font: Serveis Jurídics de FECALON. http://www.fecalon.com

Recorte de prensa El Pais 1 de Septiembre de 2006.
Recomanacions i propostes del Consell Assessor sobre Tabaquisme del Departament de Salut, formulades a la seva reunió del 21 d'abril del 2005, Generalitat de Catalunya Departament de Salut Direcció General de Salut Pública.
Proposta FEHR sobre la llei del tabac.
Proyecto de ley del Senado.
Enmiendas del Senado.
Dictamen comisión.
Orden enmiendas.
Cataluña permitirá que los restaurantes dejen sin aislar las zonas de fumadores.
Informe emès per la Ponència sobre el Projecte de Llei reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac (Butlletí Oficial de les Corts Generals, 5 d'octubre de 2005, núm. 36-10)
Reunió 4 d'Abril amb Conselleria de Sanitat
Criteris aplicació de l'article 8.2 de la Llei 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE 309, de 27 de desembre de 2005)

espai.gif
espai.gif