espai.gif
espai.gif   Legislació - Laboral
espai.gif
Riscos Laborals
Pla de Prevenció de Riscos Laborals - Document elaborat per la Inspecció de Treball
Comunicat d'elecció de delegats de prevenció.
Comunicat de la constitució del comitè de seguretat i salut.
Pla de Prevenció (DOC)
Pla de Prevenció (PDF)
Esquema pla de prevenció
Accés al lloc web de la Direcció general de Relacions Laborals.
Veure Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.
Salari i Calendari
Salari Mínim interprofessional - 30 decembre 2004
Calendari Laboral 2.005
Estrangeria
Inspecció de Treball - 10 novembre 2004
Regularización. Instrucciones
Regularización. Modelo de Solicitud
Regularización. Información Empresarios
Reglamento Extranjeria
Procès de normalització Extranjeria
Veure Orden TAS/1745/2005, de 3 de junio.
Autònoms
Autònoms 2003
Conveni
Conveni col.lectiu per a la Industria d'Hosteleria i Turisme de Catalunya.
Varis
Boletín Juridico-Laboral Diciembre 2.004
Salut
Formació
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
espai.gif espai.gif espai.gif