espai.gif
espai.gif   Legislació - Mercantil
espai.gif
Morositat - 29 decembre 2004
Horaris Comercials Estatals - 21 decembre 2004
Concursal (DOC)
Nova llei Concursal (PDF)
Nova empresa GIHR
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
Proposta d'esborrany de DECRET, pel qual s'aprova el catāleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny
espai.gif
espai.gif
espai.gif